نوشته‌ها

آیا پروسه پیوند لثه دردناک است؟

/
پیوند لثه جراحی پریودنتال به شمار می آید. در مواردی که لثه ها عقب می روند و ریشه دندان ها نمایان می شوند، از پیوند بافت نرم استفاده می شود

پیوند لثه

/
چرا پیوند لثه انجام می شود؟ چگونه خود را برای عمل پیوند لثه آماده کنیم؟ روند جراحی پیوند لثه چگونه است؟ مراقبت های پس از جراحی پیوند لثه