نوشته‌ها

سیگار و دخانیات و تاثیر آن ها بر ایمپلنت دندان

/
سیگار چگونه بر ایمپلنت تاثیر می گذارد؟ چه مدت بعد از ایمپلنت نباید سیگار کشید؟ تاثیر سیگار الکترونیکی بر ایمپلنت دندانی چیست؟

نقش دخانیات در بیماری لثه

/
سیگار و دخانیات چگونه باعث بیماری لثه می شود؟ اگر پس از سال ها سیگار ترک شود، تاثیری روی سلامت لثه و دندان‌ها دارد؟