نوشته‌ها

آیا پروسه پیوند لثه دردناک است؟

/
پیوند لثه جراحی پریودنتال به شمار می آید. در مواردی که لثه ها عقب می روند و ریشه دندان ها نمایان می شوند، از پیوند بافت نرم استفاده می شود