نوشته‌ها

اوردنچر (پروتز دندان متکی بر ایمپلنت) چیست؟

/
آیا استفاده از اوردنچر بر پایه ایمپلنت از مزایای خاصی برخوردار است؟ مراقبت از اوردنچرهای با پایه ایمپلنت چگونه انجام می‌شود؟