نوشته‌ها

نمایان شدن ریشه دندان ها و درمان آن

/
علائم مشخص و نمایان شدن ریشه دندان ها چیست؟ آیا می توان تحلیل لثه را با روش های خانگی درمان کرد؟ چه عواملی سبب تحلیل لثه می شود؟

تحلیل لثه چیست؟

/
تحلیل لثه وضعیتی است که در آن لثه ها از سطح دندان ها پسروی می کنند و بدین ترتیب ریشه دندان ها نمایان می شوند. درمان تحلیل لثه در کرج