نوشته‌ها

پروتز کامل (دست دندان) به جای ایمپلنت دندان

/
بهترین روش‌ برایجایگزینی دندان از دست رفته ایمپلنت است، اما بعضا پروتز کامل (دست دندان) به جای ایمپلنت دندان مورد استفاده قرار میگیرد