نوشته‌ها

پیوند استخوان برای ایمپلنت دندان

/
اگر استخوان فک دچار تحلیل شده باشد، باید قبل از کاشت ایمپلنت دندان پروسه پیوند استخوان را انجام دهیم. آیا پیوند استخوان دندان دردناک است؟

برگه‌ها