نوشته‌ها

لثه حساس چیست؟

/
داشتن لثه های حساس انجام مسواک زدن و نخ دندان کشیدن را دشوار می کند. درد و حساسیت لثه می تواند حفیف و یا بسیار شدید باشد.