نوشته‌ها

دلایل ایجاد تورم لثه

/
چه عواملی تورم لثه را ایجاد می کنند؟ ژنژیویت، بارداری، رژیم غذایی نادرست، نحوه مسواک زدن، استفاده از تنباکو، تغییرات هورمونی و ...