نوشته‌ها

تحلیل لثه چیست؟

/
تحلیل لثه وضعیتی است که در آن لثه ها از سطح دندان ها پسروی می کنند و بدین ترتیب ریشه دندان ها نمایان می شوند. درمان تحلیل لثه در کرج