نوشته‌ها

بیوپسی لثه

/
بیوپسی لثه یا بافت برداری، روندی است که در آن پزشک یا دندانپزشک نمونه ای از لثه بیمار را برای آزمایش بر می دارد. نمونه برداری لثه