نوشته‌ها

برآمدگی های روی لثه به چه دلیل ایجاد می شوند؟

/
برآمدگی هایی که روی لثه ایجاد می شوند چه هستند و علت به وجود آمدنشان چیست؟ در اکثر موارد، برآمدگی روی لثه ها خطرناک نیست و قابل درمان هستند