نوشته‌ها

چرا در لثه هایم حفره وجود دارد؟ چگونه می توان این مشکل را درمان کرد؟

/
چه عواملی می توانند باعث ایجاد حفره در لثه ها یا خط لثه شوند؟ فرو رفتگی های لثه در چه نواحی دیده می شوند و چگونه درمان میشود؟