نوشته‌ها

آبسه لثه چیست؟

/
آبسه کیسه ای پر از چرک است که در قسمت های مختلف بدن از جمله داخل دهان ایجاد می شود. برای درمان آبسه دندان باید علت و شدت آبسه لثه مشخص شود