نوشته‌ها

برآمدگی های روی لثه به چه دلیل ایجاد می شوند؟

/
برآمدگی هایی که روی لثه ایجاد می شوند چه هستند و علت به وجود آمدنشان چیست؟ در اکثر موارد، برآمدگی روی لثه ها خطرناک نیست و قابل درمان هستند

آبسه لثه چیست؟

/
آبسه کیسه ای پر از چرک است که در قسمت های مختلف بدن از جمله داخل دهان ایجاد می شود. برای درمان آبسه دندان باید علت و شدت آبسه لثه مشخص شود