پیوند بافت لثه

در حالیکه سالیانه میلیونها دندان دچار تحلیل می‌شوند و به مرور وضعیت انها بدتر می‌شود با جراحی پلاستیک پریودنتال می توان به راحتی انها را به وضعیت نرمال قبلی بازگرداند.