پوشش ریشه دندان

پوشش ریشه ای و اصلاح بیوتیپ باید قبل از بسیاری از درمان های ارتودنسی انجام شود. این بیمار توسط یک همکار ارتودنتیست برای ارزیابی وضعیت بافت نرم قبل از شروع درمان ارتودنسی ارجاع شد.

3 ماه پس از پوشش ریشه ، متخصص ارتودنسی درمان خود را آغاز کرد.